Totalt antall sidevisninger

lørdag 5. mars 2011

Å tegne er å se

- er ein av dei beste bøkene eg har lese når det kjem til teikning og maling. "Å teikne er å sjå" er ei setning som eg har tenkt på mange gonger, og er eit prinsipp eg prøver å jobbe etter. Ein skal bruke augene meir enn hovudet når ein teiknar!

Her kjem ulike skisser, nokre meir ferdige enn andre. Har hatt ulikt fokus (f.eks skyggelegging) og ulike teknikkar (f.eks. opp/ned) her. Alle er teikna med blyant HB-8B
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar